Bye bye 2014!

Another year has passed and what a year. A year of transformation, a year in which I integrated myself into myself. A year unlike any other, so I’m curious about what will show up in my mind, when I set out to oom out to see what the year has offered.

SCA2014
During 2014 I participated in Supercoach Academy, which undoubtedly has had an enormous impact on my life. It has given me so much insight, so many experiences, immensely valuable friendships. Life will never be the same. And I’m grateful for it!

#afkAlmedalen
#skolvåren has obviously been a big part of my life even in 2014 and I remember with special warmth how amazing it was to experience Almedalsweekwith so so many #schoolspringers, all of which have a permanent place in my heart. In a short while we head for #afkUmeå and I can hardly wait!

Peak District
During the summer holidays the Roths traveled to England. No definite plans apart from start/stop in Ely, where we have family. Turned out to become a wonderful trip up to the Peak District. I particularly remember a visit to a deep mine and subsequent wanderings along the rolling hills dotted with sheep. The beauty of nature never sieze to amaze me!

Mastermind gang
A new constellation and astonishingly important for me. Never before have I so clearly understood the importance of creating contexts that challenge me to be and become my best self. Without you all, this year would be much less than it has been. You hold a space for me in which to grow, and I thank you from the bottom of my heart!

Appreciation Calendar
Read a blog post a few months before Christmas on creating an appreciation calendar, which I decided upon. All four family members were given an envelope and in it we collectively penned 24 appreciations for each one of us. If you have not tried it, I highly recommend it, because it really creates an opportunity to experience, and share, gratitude.

Chicks
This is the year we got chicks! This monumental event has a definitive spot in the summary of 2014. Our three hens of the breed Faverolle, are so beautiful, and so talkative it’s funny. And did they ever grow quickly!! No eggs in sight as yet, but we are eagerly awaiting them now that daylight begins to return more and more.

Coach Carla
Carla is one of my SCA2014-colleagues, who made a big impression upon me, already the first weekend in Santa Monica. I hired her as my coach this fall and am forever grateful for the opportunity to work with her. She holds such depth. Such a compassion for beings. And her soul is beautiful. Not to mention her amazing voice. Namaste Carla, I look forward to continuing to work with you during the 2015.

Podcasts
I’ve read a huge amount of blog posts during the last 5-6 years …. but in 2014, I basically did not follow any blog. I’ve read a post here, a post there, but not opened my Feedly at all. Instead I dove headfirst into the world of podcasts. And oh, how many amazing podcasts there are out there!

Lifeline
You know who you are. You know, hopefully, how important you are. You are always there for me and I’m moved to tears just writing this. You are so important to me. Love you!

Expectations
Steve Chandler talk for 25 minutes about expectations versus agreements, and of all the pods I listened to in 2015 this is perhaps the one that turned my world upside down the most, in the very best of ways!

Significant meetings
Thanks to SCA2014 I have also visited highschool friends (Apple Valley and Seattle) that I haven’t seen in 24 years. I met up with a good friend from the American South, whom I met 20 years ago online, but had never met away from keyboard before. We did New York for a few days, days filled with laughter and explorations. And I had the pleasure to enjoy the company of Max and Mary for a couple of relaxing days on Long Island.

100 conversations challenge
In August, I initiated a 30-day challenge to find 100 people who all wanted to participate in a two-hour free coaching conversation with me. I filled the list with 100+ and have never had so many conversations ever, as I’ve had this fall. A small portion of the conversations remains to be had, and I eagerly look forward to resume them after the holidays. People have abilities and experiences that amaze me, and it makes me humbly grateful to take part of them, for two hours. For it has indeed been magical. Fantastic. Educational. Touching. Uplifting. Developing.

thanks 2014What I mention here is just a fraction of everything I experienced during the year and they are not set in any type of order. Fully random, this is what felt important to highlight, as I write this. But if I try to summarize what my perception of my life right now is, I’d have to say that I now live life with appreciation, love and joy. I discover what it is like to live when I have a kind and loving inner dialogue, in a quite outrageously developing and embracing context and I feel really alive.

So to all whom I have met, in one way or another, in 2014, I want to give you my deepest thanks, a thank you coming from my innermost being.

Thank you! You are important to me!

Hej då 2014!

Ännu ett år att lägga till handlingarna och vilket år sen. Ett år av transformation, ett år där jag integrerat mig i mig själv. Ett år olikt alla andra år och därför är jag nyfiken på vad som kommer dyka upp inför mitt inre, när jag föresätter mig att zooma ut för att se vad året bjudit på.

SCA2014
Jag har under 2014 deltagit i Supercoach Academy, vilket utan tvekan har haft en enorm betydelse för mitt liv. Det har gett mig så mycket insikter, så många upplevelser, ofantligt värdefulla vänskaper. Livet blir aldrig detsamma. Och det är jag tacksam för!

#afkAlmedalen
#skolvåren har så klart varit en stor del av mitt liv även under 2014 och jag minns med särskild värme hur fantastiskt det var att under Almedalsveckan få uppleva så mycket tillsammans med #skolvårare som alla har en permanent plats i mitt hjärta. Snart stundar #afkUmeå och jag längtar!

Peak District
I somras reste Rötterna till England. Inga definitiva planer förutom start/stopp i Ely hos släktingar. Blev en underbar resa i Peak District. Minns särskilt gruvbesöket och efterföljande strövtåg längs böljande kullar beströdda med får. Naturens skönhet slutar aldrig förundra mig!

MasterMind-gänget
Ny konstellation och helt förunderligt betydelsefullt. Har aldrig tidigare så tydligt förstått vikten av att skapa sammanhang som utmanar mig att vara och bli mitt allra bästa jag. Utan er skulle detta året blivit väsentligt mycket mindre än det blivit. Ni håller ett utrymme för mig där jag växer, och jag tackar er från djupet av mitt hjärta!

Uppskattningskalender
Läste ett blogginlägg ett par månader innan jul om att skapa en uppskattningskalender, vilket jag tog fasta vid. Alla Rötterna fick ett kuvert och i det har vi gemensamt präntat ned 24 uppskattningar till var och en. Om du inte testat det, så rekommenderar jag det verkligen, för det ger verkligen utrymme för att känna, och dela med sig av, tacksamhet.

Höns
Och så har vi ju blivit med höns. Denna monumentala händelse har en given plats i årssummeringen. Våra tre hönor av rasen Faverolle är vackra som få, och så pratsamma. Och som de växt! Ännu inte ett ägg i sikte, men det väntar vi med spänning på när ljuset börjar vända åter.

Coach Carla
Carla är en av mina SCA2014-kollegor, som redan första helgen i Santa Monica gjorde stort intryck på mig. Anlitade henne som min coach i höstas och är evigt tacksam för att få jobba tillsammans med henne. Vilket djup. Vilken människokärlek hon verkar från. Vilken själ hon besitter. För att inte tala om hennes fantastiska röst. Namaste Carla, jag ser fram emot att fortsätta arbeta med dig under 2015.

Podcasts
Har ju läst bloggar till förbannelse under de senaste 5-6 åren…. men under 2014 har jag i princip inte följt en endaste blogg. Har läst ett inlägg här, ett inlägg där, men inte öppnat min Feedly överhuvudtaget. Istället är det podcasts jag har djupdykt i. Och oj vad många fantastiska sådana det finns!

Livlinan
Ni vet vilka ni är. Ni vet förhoppningsvis hur betydelsefulla ni är. Ni finns där i ur och skur och jag rörs till tårar bara jag skriver detta. Så viktiga är ni för mig. Älskar er!

Förväntningar
Steve Chandler talar under 25 minuter om förväntningar versus överenskommelser, och av alla poddar jag lyssnat till under 2015 är det kanske den som vänt upp och ned på min föreställningsvärld. På det allra bästa vis!

Betydelsefulla träffar
Tack vare SCA2014 så har jag också efter 24 år återsett gamla highschool-kamrater i både Apple Valley och Seattle. Har träffat en god vän från amerikanska södern, som jag lärde känna för 20 år sedan men som jag aldrig tidigare träffat afk. Vi upptäckte New York tillsammans under dagar fyllda av skratt och skön samvaro. Och jag fick glädjen att njuta av Max och Marys sällskap under ett par sköna dagar på Long Island.

100-konversationer-utmaningen
I augusti inledde jag en 30-dagars utmaning att hitta 100 personer som alla ville delta i en två-timmars gratis coachingkonversation med mig. Jag fyllde listan med 100+ och har aldrig haft så många samtal som under hösten. Ännu återstår en liten del av samtalen och jag ser med glädje fram emot att få återuppta dem när helgerna närmar sig sitt slut. Människor besitter så ofantligt många förmågor och upplevelser, och det gör mig ödmjukt tacksam att få ta del av detta under två timmar. För det har i sanning varit magiskt. Fantastiskt. Lärorikt. Rörande. Upplyftande. Utvecklande.

Tack 2014Dessa punkter jag lyfter fram nu är bara en bråkdel av allt jag upplevt under året och de är inte satta i rangordning. Helt slumpartat var det detta som just nu kändes viktigt att lyfta fram. Men om jag försöker summera det som är min uppfattning av mitt liv just nu, så säger jag att jag idag lever livet med uppskattning, kärlek och glädje. Jag upptäcker hur det är att leva när jag har en vänlig och kärleksfull inre dialog, i helt sanslöst utvecklande och omfamnande sammanhang och jag känner mig verkligen levande.

Så till alla som jag mött, på det ena eller andra sättet, under 2014, vill jag skänka mitt djupaste tack, ett tack som kommer från mitt allra innersta väsen.

Tack! Du är viktig för mig!

Listen for the unknown #6

Hope you heard something new to you in #5. Otherwise, here’s your final chance, with the sixth and final of these podcast recommendations.

I’m leaving off with one of my absolute favorite RSA Event pods that I’ve listened to a multitude of times. Scilla Elworthy was unknown to me first time I stumbled upon this talk, but she’s been nominated three times for the Nobel Peace Price so obviously she’s made her mark in the world. Listen to her making a case for Pioneering the possible.

pioneering the possible

What did you hear that you’ve never heard before?

Listen for the unknown #5

Turns out I’ll stick to three podcasts – RSA Events, On being, and The One You Feed. There are so many podcasts that I like. Hence, I’ve just decided to run a Sunday series all throughout 2015 with podcast recommendations!

But it’s still 2014, and yesterday in #4 we left off with an episode from On Being. Today, it’s time for yet another one from The One You Feed, an episode with Emilia Zhivotovskaya.

abundance

What do you hear that you’ve never heard before?

Listen for the unknown #4

Why not stay where we left of with #3 yesterday with On being? Here’s another podcast from the same show, or actually, it’s old enough to be from Speaking of faith, which is what On being was called before. It’s been a few years since I first heard this specific podcast, and it’s remained with me since then. I just relistened to it and it’s as rich and rewarding today, as it was first time I listened to it. I remembered it to be called Being autistic, being human, but it turns out the episode is called Autism and humanity.

prepared to lose

What do you hear that you’ve never heard before?

Listen for the unknown #3

Curious if you, like me, heard anything that stopped you dead in your tracks when you listened to the podcast from The One You Feed in #2?

Today, on to another of my absolute favorite podcasts, that I just realised I haven’t listened to all year. Most definitely want to change that for 2015, because On Being with Krista Tippitt holds loads of unknowns for me. Here’s lots to listen for, that I’ve never heard before, and Kristas style of being in conversation during her interviews is right up my alley.

Here’s an episode called Inner life at work, with guest Tami Simon.

unknown

What do you hear that you’ve never heard before?

Listen for the unknown #2

I hope you enjoyed listening to the podcast from RSA Event called Life, Death, Self and Soul that I recommended in #1. This time, I’m hoping you will hear something new in an episode of The One You Feed featuring Andrew Solomon. I listened to it while taking a lovely winter walk with Trassel the dog, and I actually stopped dead in my tracks at one time (around ten minutes from the end).

suddenlyWhat do you hear that you’ve never heard before?

Listen for the unknown #1

It’s Christmas Day and the advent calendar (in Swedish) here on the blog is over, after 24 words and my reflections on said word. It’s been a great series for me to do and something similar might well pop up again.

But now I’d like to do a series of posts up until New Years, linking to podcasts that I’ve listened to, and found intriguing, fascinating, thought-provoking, hilarious, or just absolutely amazing. I will not write a whole lot about them, but rather, I invite you to do what I’ve tried to do: listen for the unknown. That which doesn’t verify old beliefs, but rather opens up for something new, a thought previously unthought, a connection previously unmade. Listen for that which you do not already know. Ok?

The first podcast is from RSA and is entitled Love, Death, Self and Soul.
Love, Death, Self and SoulWhat do you hear that you’ve never heard before?

Adventslyft nr 24 – Reflektion

reflektionIdag är det julafton och jag vill ge dig en gåva. Gåvan heter REFLEKTION, och är den mest fantastiska av alla gåvor. För vet du vad som öppnar sig tack vare reflektion? Genom reflektion hittar du något oerhört viktigt, nämligen självkännedom. För det är DU som finns där, det är Du som välkomnar dig själv, det är Du som tar emot insikter, funderingar, förundran och nyfikenhet.

Vem är du? Vad tycker du om? Vad gör dig lycklig? Vem vill du vara? Vad är din gåva till världen? Hur vill du föra dig i världen? Vilket avtryck och intryck vill du ge? Vad skrämmer dig? Vad är möjligt? Vad är ett liv levt utifrån din fulla potential? Följer du ditt hjärtas röst?

Allt det där, och mycket mer, finns inom dig.

Inte som korta koncisa svar, nödvändigtvis. Men kanske. Lika sannolikt är svaren långa, komplicerade, otydliga som vore de dolda i ett dimhölje, tydliga som en blixt från klar himmel, eller i ständig rörelse, expansion.

Jag vågade mig in på vägen mot att upptäcka mitt sanna jag, och bortom det. Och den resan, när den väl är påbörjad, går inte att avbryta. Tror jag. Jag vet, just nu, att jag vill fortsätta min upptäcksfärd inom, utom och bortom mig. Inget jag gjort i mitt liv har känts så givande, så utmanande och så fantastiskt spännande som detta. Därför vill jag ge dig gåvan av reflektion, i hopp om att det kan öppna nya världar även för dig, inom, utom och bortom dig.

Dessa 24 adventslyft har varit mycket givande att skriva och jag hoppas att de gett dig något att läsa och reflektera kring. Jag tackar för att du hållit mig sällskap och önskar dig och de dina en riktigt kärleksfylld julhelg!

Reflektion – jag tänker med tacksamhet på att jag genom reflektion öppnat upp för att se vad som finns inom, utom och bortom mig.
Reflektion – vem eller vad tänker du på?

Adventslyft nr 23 – Framtidstro

framtidstroFRAMTIDSTRO. Vackert ord. Väcker bubbliga känslor i mig. Förhoppning. Pirr. Nyfikenhet. Men också hårt arbete. För framtiden så som jag ser den framför mig kommer kräva sin insats. Och därför tänker jag på Christer Hellberg och vännerna Sara och Åsa i ModigMinoz, när jag reflekterar kring begreppet framtidstro.

För de arbetar hårt alla tre med att skapa en annorlunda morgondag än det samhälle vi lever med idag. Och vet du. Även dessa magnifika människor har kommit till mig tack vare #skolvåren. Det är inte klokt egentligen. Så annorlunda mitt liv skulle vara utan #skolvåren. Annorlunda och fattigare.

Christer är fantastisk på att formulera sig i skrift. Jag läser hans blogginlägg och förundras över hans förmåga att både analysera det som är, men dessutom se möjligheter i hur det skulle kunna vara. Och det är faktiskt inte så vanlig kombination, har jag upptäckt. Det är lätt hänt att fastna i det som är och därmed låsa tankeförmågan, så att fantasin inte får luft under vingarna. Men inte hos Christer inte. Där finns det en underström av framtidstro i allt han gör, även om han ibland blir märkbart frustrerad över det som är. Han vill framåt. Och jag är så tacksam för att vi slagit följa på olika vis, så jag får ta del av hans drivkraft.

Och så har vi Sara Modig och Åsa MinozModigMinoz. De drog just igång en FB-sida och där står det: ”Praktiska visionärer som banar väg för nya modeller för samhällsutveckling. Expertis, processtöd och nätverk.” och jag kan inget annat än hålla med. Första #afkAlmedalen med #skolvåren blev så framgångsrikt som det blev bland annat tack vare dessa två kvinnor, som karäkteriseras av professionalitet, förmåga att tänka nytt och inte minst handling.

Jag gick en CoachWalk häromsistens med en person som lite frustrerat uttryckte  att hen saknade människor i sin omgivning som trodde på en bättre mer kärleksfull värld, människor som vill och vågar både tro och agera för att skapa en förändring. Hen utbrast ”Var finns de där människorna? Jag känner ingen som är sån!”.

Och jag kunde inte annat än svara hur det är för mig: ”Jag är omgiven av sådana människor, det är i princip vad mitt umgänge består av idag. Och det är inte en slump. Det är jag som mycket medvetet ser till att omge mig med människor som vill och vågar lite mer än medelsvensson.

Och vet du? Christer, Sara och Åsa är tre av dessa!

Framtidstro – jag tänker på Christer Hellberg och ModigMinoz, som oförtrutet arbetar vidare på olika plan för en bättre morgondag.
Framtidstro – vem eller vad tänker du på?