Jag väntar i snön.

Jag dras till den, boken. Den står i bokhyllan på biblioteket, den bokhyllan som lyfter fram relativt nya bokinköp. Jag väntar i snön. Daniel Dencik.

Jag tar den i handen, vänder på den, och läser baksidan. Värjer mig mot texten, som påminner allt för mycket om vad inte bara en utan två goda vänner gått genom, och så läser jag sista raden, som gör att jag, trots allt, inte kan ställa tillbaka boken i hyllan, utan vänder mig om, lägger den på utlåningsmaskinen, och tar den med hem.

”Romanen är baserad på verkliga händelser.”

En bok som handlar om föräldraskap, om att bli förvägrad rätten att få träffa sina barn, barnbarn, syskonbarn, kusiner. Om individer som dras in i en härva av ord som står mot ord, med långtgående konsekvenser.

Jag börjar läsa, och på samma sätt som jag vänder blad efter blad, vill jag egentligen ingenting hellre än att kasta den ifrån mig, skrikande springa runt runt i trädgården där jag ligger på en madrass under valnötsträdet, med den blåaste av blåa skyar ovan mig… och låtsas att den där meningen, baserad på verkliga händelser, vore falsk. Att det inte var så. Att det inte är så.

Men så är det.

Jag vet det alltför väl.
Det frustrerar och lamslår mig, på en och samma gång.

”[…] – Och jag förstår inte heller varför skolan har undervisning om att vara kränkt.
–Det är Sverige, Alexander.
–Hellre då undervisa barnen i retorik eller judo, lära dem att aldrig bli kränkta istället för att odla det.”

Valhäntheten, den inbyggda biasen –vad heter det på svenska egentligen? Tyda.se går mig tillmötes: Partiskhet–, det oändligt långsam-malande maskineriet, både det byråkratiska och det rättsliga maskineriet. Och mest av allt: Misstron.

”Barn är fjärilsvingar. De kan inte utsättas för alltför stor brutalitet, då förlorar de flygförmågan. De måste behandlas varsamt.”

Som om systemet tappat all rim och reson, där barn åläggs ansvar som vida överstiger deras förmåga, där det verkar som om mammor per automatik är bättre föräldrar för att de är just mammor. Och jodå. Visst tusan är mammor bra. Men. Det betyder ju inte att pappor är dåliga? Och det betyder inte heller att alla mammor är bra. Inte alla pappor heller för den delen. Men det lär ju systemets kuggar aldrig inse om de går in i utredningar och mål med i förväg fasta synpunkter. Certainty is a closing of the mind, som Milton Glaser sa i podintervjun med Jonathan Fields. Om du är satt att utreda något kan du ju omöjligt ha bestämt dig redan på förhand var utredningen ska hamna?

”Jag förstår att sanningen inte är något oomtvistligt. Den sanning som jag vet är sann är inte nödvändigtvis den som kommer att berättas och med tiden ansluta sig till eftervärldens slutgiltiga sanning. För det kommer alltid bara att finnas plats för en enda sanning. Tvivel överlever sällan eller aldrig. Jag undrar hur det över huvud taget kan finnas historieskrivning. Hur kan man med säkerhet veta eller säga något om händelser som man inte själv har bevittnat?”

Det kanske är därför detta bekommer mig så?
Jag kastas tillbaka till den adoptionsutredning som jag och min förste make satte igång ett antal år efter skilsmässan, ense om att det vore absolut bäst för vårt biologiskt gemensamma barn, om detta barn blev adopterad av den man –make nummer två– som såg sig (ser sig!) som pappa, som räknade in barnet i sin barnaskara, som på alla sätt och vis v a r pappa, utom just lagligt sett.

Vid första besöket med socialtanten som skulle utreda ärendet tog hon i hand och sa Du vet att adoptionen aldrig kommer gå igenom, va? Det går inte till så. Man adopterar aldrig bort barn som träffar den biologiska föräldern.

Jag minns min chock.
Och fasiken, jag minns min glädje när den där socialtanten fick fel, fast hon skrev den mest absurda utredning, där underlaget och konklusionen överhuvudtaget inte matchade, hängde inte ihop, logiken var totalt frånvarande.

Min (dåvarande) make ringde mig. Jag satt i en taxi på väg till flyget hem från Indien, där jag varit två veckor på jobb. Han berättade att det kommit ett brev från Tingsrätten, att adoptionen gått igenom, och om ingen överklagan lämnades in inom tre veckor skulle beslutet träda i laga kraft.

Jag hade inte behövt ett flygplan för att flyga hem från Indien den där kvällen, hög som jag var på insikten att mitt barn nu hade en pappa som skulle ta hand om hen, oavsett vad som hände mig. Jag slogs också, där och då, av förståelse för varför jag ända sedan jag födde detta barn, burit på en typ av dödsrädsla: att om jag gick bort, var det inte bara en stor risk utan tom ganska sannolikt att mitt barn skulle hamna hos sin ointresserade och oengagerade biologiska pappa, något som skrämde mig oerhört.

”Jag minns min ungdom, gymnasietiden, då man kunde definiera sig själv genom vem eller vad man hatade. I dag hatar jag inte längre något. Jag tror inte på hatets existens. Om hatet existerar är det som ett uttryck för den förfelade kärleken. Jag kan inte hata någon.”

Inte jag heller.
Men det har inte alltid varit så, och om bokens Alexander i verkligheten lyckats hålla sig från hat, är han en större människa än vad jag var, då, när det begav sig. För jo. Jag tror jag hatade. Eller kanske, var det bara frustration i dess mest koncentrerade form som tog sig underliga känslouttryck?

Podcast 47/52 – Peak creative windows

Jonathan Fields points the finger on a sore spot for me, in this Good Life Project riff. How do I structure my days to ensure I work with my natural thinking and creation cycles, rather than fight ‘em? And what times of the day am I most organically creative? Listening to Jonathan, I realize I don’t really know my daily thinking/creation cycle all that well.createLike Jonathan, I have a peak creative window late at night, say from 9 or 10 pm and a few hours onwards. If I am still up by then, and there’s something to get done, boy, can I ever get it done, and with good quality at that.

But what – or rather, when – is my daytime creative window? Hm. I don’t really know. Have gotten into a somewhat lethargic routine on mornings when I don’t have to be somewhere at a set time, with a social media-session (that usually lasts much longer than the 15 minutes I aim at…), my daily Headspace meditation, doing my Seven exercise and then making a green smoothie, drinking it while reading the news paper and completing my daily Sudoku. And you know what? Nice as these slow mornings are, there is something within me wanting to come out, that isn’t. I’m not helping myself by structuring my days in a way that helps me get it out. Running more on mood than anything else?

I read someone who said they preferred to give people a hand up rather than a hand out. And that’s what popped into my mind now. How can I give myself a hand up to actually work with my natural creative windows? Making the most of them, if nothing else because it’s enjoyable?

Podcast 45/52 – liberated being

Short and sweet, another Good Life Project riff, on the word transformation and how it’s being used in the world of yoga, self-awareness and mindfulness. The term transformation, as it’s used in this crowd, really comes from is the sanskrit word/concept of jiwanmukta. And jiwanmukta isn’t about transformation, it’s about liberation. It translates into Liberated being.

BoldomaticPost_l-i-b-e-r-a-t-e-d-b-e-i-n-gWhen I listened to this podcast, there was a release within. A flash of lightning, an aha, that told me something I already knew, I just hadn’t put it into words. Jonathan Fields did that for me.

Liberated being – not transformed.
L i b e r a t e d !

So free yourself. Let yourself out of the cage created by and for you. Reveal what is already there, know there is nothing to transform. You don’t have to become someone else, transform into some other being, with different, better, more worthy traits and skills.

It’s all within you.

You cannot be found outside of You. You can only be found within.
So stop looking outside, thinking there’s something you can do, be, buy to find yourself. You cannot. Look inwards. Not to transform. To reveal. To get to know your true essence. To step into it, fully.

Sometimes. It scares me.
Becoming aware of my true essence, to feel, sense, notice it.
Other times, it’s the most divine experience, uplifting, hope giving, and enormously empowering. Because the power is there, within me. None else can empower me.
It’s within. I. Have. It. Already.

Let it out. Liberate it. Set it free.

It? Me!
Set me free. Let me out. Liberate myself.

Liberate thyself?

 

Podcast 44/52 – are you into Poof?

On Tuesday me and my friend Michael Sillion will attend Seth in London, a full day Q&A session which he announced a month and a half ago. I was quick to let him know that I was interested, and once the tickets were released, I jumped at the opportunity to grab a 2-for-1-deal. Hence Michael joined me, which makes me very happy.

So, I figured, why not warm up with a podcast of Seth. This one is from Good Life Project, where Jonathan Fields and Seth Godin talk about any and every thing possible, and, as always, it’s a very enriching conversation to listen in on. You can actually watch the conversation as well, but I prefer podcasts actually!

I’ve listened to this episode probably five or six times by now, and one of the best parts of it is when Seth talks about Poof! (Around 16 minutes in on the conversation if you want to go there directly.)poof

I am not sure I am so good at making things go (deliberately) Poof, and I’ve definitely gotten a lot to think about since listening to this (over and over again).

Are you like Seth, into Poof?

 

Podcast 36/52 – Be a better person

Wanna make better stuff? Be a better person, Jonathan Fields says at the beginning of this weeks podcast tip of the Good Life Project (yet again a tip from GLP. Actually this is the third in a row – so if you haven’t listened to an episode yet, just do. They a_r_e really good, most of them!).

BoldomaticPost_Wanna-make-better-stuff-Be-a

Now, this is a Good Life Riff, meaning it’s only about five minutes long. Still. It’s worth listening to, and it sure puts a spin on things for me. Jonathan tells a story about guitars and guitar-makers in the riff, and says ”You can’t keep your personality outside of the work”. It’s said about handmade guitars, but does it stop there? Isn’t that true for all work done by a human being?

 

 

Podcast 35/52 – the big questions

harvestListened to Good Life Project with Jonathan Fields in conversation with Dale Partridge when I was out picking wild plums, blackberries, dewberries and hazelnuts in the recreational area just across the street from my home. Dale and Jonathan proved to be great companions for my harvest walk, and once more, once it finished I had the urge to press play and start all over again.

There are so many questions one can ask oneself, on the life we lead. Questions that Dale and Jonathan ask and talk about in this episode. Big questions, that might actually be the common thread of most of the podcasts I share here. I like listening to podcasts that make me question e-v-e-r-y-t-h-i-n-g about life, in general and specifically about my own life. Questions of happiness, relationships, health, and what is really important to us. Questions that perhaps were impossible for the average Joe and Jane to ask for most of humanity, but that a huge number of people can ask themselves in the times we live right now. Not all, unfortunately, since there are many who suffer from famine, from inequalities, from war and terror. But let’s face it – if you are reading this, you’re almost certainly a part of the millions that can ask these questions. Question is – are you?

Podcast 31/52 – Asking is not receiving

Podcast recommendation 31/52 from the Good Life Project marks the return of ordinary counting in this series. I went off the deep end and named two blog posts after each other number 27… Oops. Anyway. Here I am, back on track full out, it’s week 31 and here’s the 31st podcast recommendation in this year-long series.

BoldomaticPost_When-asking-for-help-make-surSo here it is, an episode from Good Life Project with Jonathan Fields, that I listened to a couple of times yesterday, as I was picking black currants. A short riff on something that I haven’t really given a lot of thought to; the difference between asking for help, advice or assistance, and being open to receiving it.

Asking is not receiving.

As I am writing this post I am listening to it once more, and there’s something to this short story that touches me. This sequence in particular makes me pause, and reflect, looking deep within:

There comes a time when you need to stand naked and silent in the room.
To not just lower the shields, but keep them down. 

Are you open to receiving?
To standing naked and silent?
If so, the real work begins…

Podcast 25/52 – a punch in the nose

Oops, I forgot. Sundays is my recommend-a-podcast-day here on the blog, and I simply forgot. Luckily, I can make up for it today. And I will make it up by giving you a punch in the nose… sort of. The one doing the punching is life though, and not me.

BoldomaticPost_Life-is-a-contact-sport-Its-aJonathan Fields runs Good Life Project, which is one of my top three podcasts (accompanied by On Being and One You Feed), and I often listen more than once to them. This specific pod first emerged as a blog post and if you don’t have 6 minutes to listen, take the time to read it. It’s well worth it!

So here’s Jonathan with a short riff on how life is a contact sport. If I am so afraid of what the contact might result in perhaps I also shirk away from life itself. I mean, in life, the occasional bruise and blister is certain to occur, and I might be unlucky enough to get a concussion or a broken bone, but I also might not. I don’t know in advance, do I?

Hiding, in a state of non-living, afraid of what might or might not happen if I engage. Desiring a warm welcoming hug. Dreading being punched in the nose.
And when dread and fear outgrows that which I desire and want, inaction is the likely outcome.

Is there anything more sad than a life not lived, on account of fear?

Podcast 22/52 – Life-sucking lies?

I just loved this episode from Good Life Project with Jonathan Fields, on the number one life-sucking lies that many many people listen to… me included!

Can you figure out what the number one life-sucking lie we all tell ourselves is?

I don’t have time. 

Feel familiar? Oh how many times I’ve stated that I don’t have time. But, alas, it isn’t a common phrase in my vocabulary any more. Honestly. I’ve experimented with removing phrases like I don’t have time, I’m so busy, I just don’t have space for anything else, and the like. Included in that is also a choice to replace Musts and Shoulds with Wants.

And guess what? It actually does make a difference for me. Being specific with what I want to do, as opposed to stating what I must do, does make a huge difference in how I approach that which I chose to do.

BoldomaticPost_It-s-not-the-box-that-societyIn this short GLP Riff Jonathan Fields talks about a few different ways to look at this life-sucking lie, and since I found it valuable, I take him up on his request at the end, by sharing it with you in the hope that you also find it valuable. Do you?

 

Certainty and doubt

Listens to Jonathan Fields on Good Life Project, interviewing Milton Glaser. Interesting and thought provoking, as these podcasts usually are. However, one thing stood out enormously in this episode:

20140123-124645.jpg

I’ve spent so much of my life in certainty. Ridiculously so, and only to a certain degree can I attribute this stance to youth and ignorance. I kept up that attitude for too long, to the detriment of my own well being.

I am experimenting more and more with the latter though – the doubting, the questioning, the exploration of new thought, new ideas, new ways of being and doing. And boy, does it ever make for a much more fun and exciting life! There is so much to discover in life, and that’s the road I want to travel.

But still, there are things I am certain of, I guess. But they become fewer and fewer. And I no longer believe my beliefs are permanent. It feels more like I am where I am today, believing whatever I have come to realize by this point of life, but who knows what tomorrow might bring? I sure don’t.

What are you certain about?