Fördjupning i HACCP

I 1,5 dag har jag varit på kurs, suttit i skolbänken och lärt nytt. Kursen heter Fördjupning i HACCP och anordnas av Bergström & Hellqvist. Rikard Hellqvist var vår ciceron och följde oss med den äran på en snitslad bana genom BRC och ISO 22000, med djupbykningar i HACCP (faroanalyser) och CCPer (kritiska kontrollpunkter), OPRP:er (operational prerequisite programmes så klart!) och PRP:er, validering och verifiering, korrigeringar och korrigerande åtgärder, HACCP-grupper och våra respektive styrkor och svagheter på området, och mycket mycket annat som till exempel allergener och mikrobiella faror, PDCA-cykeln och olika EG-förordningar (t ex 1881 om Främmande ämnen, dvs kemiska faror). Roligast av allt är att Rikard visade sig vara en rolig en – jag har skrattat högt båd en och två gånger vill jag lova. Bonuspoäng för det!Min vana trogen har jag suttit med paper och pencil från fiftythree, och lyckades fylla en doodle per halvdags-pass.

Nästa vana trogen så delar jag med mig av dem, om så bara för att jag då vet precis var jag själv kan hitta dem vid behov. 🙂

Jag är och förblir en sådan som sätter saker i minnet när jag skriver ner dem, och jag har aldrig haft så kul när jag antecknar som sedan jag började doodla med paper och pencil.

Fördjupning i HACCP har definitivt gett mig kött på benen i relation till HACCP-arbete ute hos kund(er), och det gör mig taggad att sätta tänderna i frågan. Som tur är har jag hela två dagar inbokade hus kund nästa vecka!

Your writing has improved

Your writing has improved, she said.

And I agree. I can feel it, experience it, as I write. But also as I go back a year, two, three, to revisit what I wrote back then. My writing has definitely improved, it’s getting better and better, and what I notice is how it’s taking on it’s very own tone and voice. My tone and voice, something that has never before been expressed and explored like it is now. Taking shape before my eyes, the lines, colors, texture of it gradually coming into being, letter by letter, word by word.

The tone and voice of the books I read (and I am an avid reader!), is something I give thought to. If the tone doesn’t reverberate within me, I put the book down (something which I never allowed myself to do before when I was still oh so harsh against myself. If I’d started to read it, I couldn’t be a quitter…. Oh Helena, how harsh you were…). Pick another. Start to read. Going for a book that vibrates in tune with me.

That vibration doesn’t have anything to do with the topic, or whether or not it’s fiction or non-fiction, No, it’s the use of words, how they are placed on the paper, the pace of it, sometimes who the speaker is, and how he/she speaks to me. There are writers whose tone I love, and those that I just cannot get myself to read.

And my tone is slowly growing, with each word I pen, with every blog post I publish (as well as those I don’t…), slow and steady, a blog piece a day, I am honing my skill at writing. The beauty of blogging is that it’s visible, my journey as a writer is there for all to witness, including me.

As I’ve revisited my blog posts of years gone past, I’m getting the feeling there are topics I’d like to get back to, write about, again, to see what I might be able to do with the same topic today, as a slightly better writer than before.

Better and better….

Don’t misinterpret me, to think I am judging what I used to do, as no good. I’m not. I am merely stating facts. There has been a shift, and hence, what I write today is, in my view, most often of a higher quality than before. But I am not judging myself for having been a bad writer before. No. I merely rejoice at the progression I notice, and take pride in it. Patting myself on the back, for sticking with it, for growing, developing, finetuning and honing my craft.

We all have to start from the beginning, learing the alphabet, to read and write…. and then, gradually, as we learn more and more, as we receive formative feedback, what we produce when writing evolves.

I am happy I’ve rediscovered writing, so that my writing also started it’s very own expansion journey. My writing was at a stand-still for many many years, hibernating, in a state of being neither here nor there, neither alive or dead.writing

But now. It’s alive again.
Out of hibernation. Expanding.

It’s the most wonderful feeling.
You know it too?

Collaborative Co-Creation

You know those wonderful sketches of the ladies that have enriched my statements on this and that? On awareness (or rather, medvetenhet since the post is in Swedish), judgement and compassion. Well. They are the result of a spontaneous co-creative collaboration with my dear friend Sus.

collaboration

I know she’s a lady of many talents, but I had no idea she was such a great artist until she started to play around on Paper by fiftythree, after she saw me do some doodles there. I highly suggest you check her work out in MIX.

And yes. There are several collaborative pieces hiding in the drawer, just waiting for me to get them into a blog post. Because I sure hope she’ll continue to play with me, for several reasons:

  1. It’s great fun to engage in a creative collaborative co-creating with a friend.
  2. When she creates an image to words I’ve written, she visualizes them in a way that sometimes opens my eyes to the word from a different angle.
  3. Her ladies makes me smile!

When did you last engage in a creative collaborative bit of co-creation?

On compassion

compassion

Continuing my collaboration with Sus and her marvelous ladies, prompted by a query from my coach on yesterday’s doodle on judgement. She read what I’d written and added: …and practice self-compassion for our sweet, humble humanity when we notice we have ”fallen into judgment” yet again….

She continued with wondering what my compassion sketch would look like, and that thought crept into my conscious mind during this morning’s meditation. So I brought out my IPad, Paper and Pen, and started doodling. A few botched attempts, and then I sent the text above out into MIX. Send a note to Sus asking if she was up for another collaboration. She said she’d gladly give it a go, and immediately got it right, with little Miss Balancing-Act above.

That’s what it can feel like for me, balancing in life. Putting one feet out in front of me, not knowing if I’ll wobble and fall, or stand steady, ready for the next foot to move ahead. But the real balancing act is about meeting both situations (the wobbly as well as the steady journey ahead) with compassion, for me, and for everyone else.

Realizing how I’m not the only one stumbling through life – occasionally falling down, sometimes in a flow – but this goes for everyone. We are all balancing our way through life. All of us.

Now, there’s a thought to sit with…

Bottnar av medvetenhet

sus om bottnar

Det där skrev Susanne Granat Ahlstrand, min innerligt goda vän, i en tråd häromdagen. Vi hade, tillsammans med ytterligare ett par fina vänner, ett sånt där samtal (ja, jag ser det absolut som ett samtal, även när det sker via tangentbord) som går på djupet, som gör att jag växer, lär mig, expanderar.

Samtal där vi delar med oss, av tankar, erfarenheter, funderingar. Bollar vidare på andras tankar, tar kliv framåt, utåt, utvecklar resonemang, backar emellanåt för att ta ett omtag, förtydligar eller förkastar.

Samtal när de är som allra bäst.

Att vilja vara en människa innebär så många bottnar av medvetenhet.

När Susanne skrev den där meningen så frågade jag bums om jag fick citera henne. Skrev citatet, skapade den omgivande rutan och insåg att något saknades. Frågade därför om hon kunde rita en av sina härliga kvinnofigurer till den, och det gjorde hon. (Heja fiftythree, paper och mix säger jag bara!)

Så nu skickar jag meningen vidare ut i rymden, till dig, att reflektera kring, eller inte. Ditt val fullt ut. Jag tilltalas verkligen av Sus ord, och undrar om den talar till dig?