Talar du dari och svenska? Bli tolk!

BoldomaticPost_Bli-tolkTalar du dari? Eller kanske farsi? Och svenska? I så fall finns det ett stort behov av dig just nu, må jag säga. Bli tolk! Och det är säkert så att det finns behov av andra språk också, som pashto och somaliska.

Som God Man i Malmö är jag anvisad till Språkservice och frustrationen hos både mig och de som tillsätter tolkuppdragen är uppenbar. Jag bokade kontakt- eller telefontolkning för en tolkning som skulle ske 13 dagar senare. Men nej. Ingen tolk tillgänglig. Går inte att hitta någon, vare sig för tolkning på plats eller via telefon. Vad göra? Jag fick ringa och avboka helt enkelt. Käppar i hjulen? Onekligen! Innan jul räckte det med en bokning en vecka i förväg, men nu verkar inte ens två veckor räcka. Så nu får vi börja om från början, med att hitta en tid då alla inblandade parter kan, tillräckligt långt i framtiden för att även tolkbehovet ska kunna uppfyllas. Oerhört frustrerande som sagt, och det sätter käppar i hjulet för mig i mitt uppdrag som God Man. Känns som att spela kort och veta att jag snart sitter med Svarte Petter på hand.

Tänker att detta borde vara världen chans, inte minst för människor med goda språkkunskaper som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden. Med tanke på tolkbehovet och varje människas önskan och behov att göra något meningsfullt, ser jag en öppning här. Googlade just bli tolk och hittade en massa information om grund- och fortsättningsutbildningar. Vissa av dem kostar en slant, men inte kan vi låta det vara ett hinder, säger jag, och tänker högt: Crowdfunding? Stipendier? Sponsra en utbildning? Nog fasiken borde vi kunna lösa denna situation där behov av arbete definitivt matchas av efterfrågan på tolk, eller vad säger du?

Skolministeriet

Lyssnar på Skolministeriet, programmet som handlar om en skola byggd på vetenskaplig grund. Lyssna gärna, det är intressant att höra vad folk tycker och tänker.

Och ja, jag säger mycket medvetet tycker och tänker. Jamen, säger någon kanske, det ska ju byggas på vetenskaplig grund. Jo. Så är det. Men vetenskap är inte absolut sanning. Det är uttolkning av forskning, undersökningar, experiement, statistiska analyser osv osv osv. Jag säger det igen: Det är inte sanning.

Det är däremot en bild av verkligheten, en tolkning av den verklighet och den sanning som forskaren uppfattar. Imorgon dag kan denna tolkning komma att bli överbevisad – nya data, nya analysmetoder, nya möjligheter att göra experiment och studier, nya sätt att formulera en fråga osv. Det är ju det som är vetenskap. Att bevisa något idag, men vara öppen för att imorgon kan nya rön göra dagens bevis ogiltigt.

20130925-210726.jpgJorden är platt. Nä. Den är ju inte det, eller hur?

Jorden är universums centrum. Nä. Den är ju inte det, eller hur?

Folk var villiga att gå i graven för att hävda sin sanning inom ovanstående uppfattningar om jorden – snälla, låt inte skoldebatten gå den vägen. Någon upplever att ordning och reda, ämneskunskaper, betyg, prov osv, har fungerat mycket väl för hens elever. Underbart tycker jag! Någon annan visar hur det fungerar finfint utan läxor, eller med utepedagogik, eller timplanelöst. Jag är övertygad om att det går att hitta individer som frodas inom alla dessa olika Hur.

Men betyder det att det måste vara det enda sättet för alla? Vad säger att några av dessa eleverna inte hade kunnat frodas än mer av ett annat angreppssätt?

Argumentera för ditt sätt, absolut, tro på det, visa att det funkar osv. Men dissa inte alla andra sätt bara därför. Jag förundras så över det där. Varför måste mitt sätt bli rätt sätt och därmed det enda sättet? Varför kan vi inte vara ödmjuka nog att se att mitt sätt bara är ett sätt, som möjligen är rätt för mig, men inte nödvändigtvis för alla?