Friktion

Friktion.
Möjliggör rörelse.

Utan friktion. Inga bilar. Inga cyklar.
Inte nånting egentligen.

Kanske att vi skulle glida omkring lite oförhappandes och okontrollerbart?
Lite roligt låter det allt. Men det är inte så det är. För vi har friktion.

Två sorter till och med.
Vi har friktion. Och sen har vi Friktion. Livgivande. Den sortens Friktion som hjälper mig att växa, snarare än sorten som bryter ner mig. 

Vi har form. Och det formlösa.
För någon är det smärtsamt att behöva förhålla sig till form, till regler, gränser, förbehåll. Däri ligger friktionen. Lek med den. Arbeta med den. Använd den. Se vad som händer i relation till formen.

För andra, precis tvärt om. Det formlösa, det ofantliga fältet av oändliga möjligheter. Utan form att hänga upp saker på, ingen given utgångspunkt. Där finns friktionen. Så lek med den. Arbeta med den. Använd den. Se vad som händer i relation till det formlösa.

Dansa med det. Mellan det. Det som ger Friktion. Och det som är Friktionslöst. Mellan det som utmanar, det tillsynes ogörbara, och det som flödar ur dig, enkelt och ansträngningslöst.

När du dansar mellan de två kommer händelsehorisonten att skifta, för dig och din relation till form och det formlösa. Transformera. Utvidgas. Kanske krympa? Dras ihop?

Ja. Jag tror det vore möjligt det med. Och sen… en ny transformation. Nånting föds, nånting som alltid och redan (always and already!) fanns där, inom dig, du har bara aldrig öppnat just den dörren tidigare. Förrän nu.

Lek med ordet kärlek

Se kärlek.
Skapa kärlek.
Famna kärleken.

Ha kul med kärlek.
Upptäck kärlek.
Utforska kärlek.

Kärlek med röntgen

Luta dig mot kärlek.
Andas i kärlek.
Känn kärlek.

Gör kärlek.
Skänk kärlek.
Sprid kärlek vitt och brett.

Strålande kärlek

Låt kärleken frodas.
Slösa på kärlek.
Ta emot kärlek.

Landa i kärlek.
Sov med kärleken.
Gläds åt kärlek.

Kärlek rätt upp och ned

Smaka kärlek.
Testa kärlek.
Meditera i kärlek.

Notera kärlekens olika skepnader.
Gå på huppegupptäcksfärd bland kärlek.
Utmana kärleken.

Kaleidoskopisk kärlek

Tro på kärlek.
Var nyfiken på kärleken.
Njut av kärleken.

Acceptera kärlek.
Ta emot kärlek i ditt hjärta.
Var trygg i att kärlek alltid finns där.

kärlek med värmekamera

Skänk kärlek till världen.
Släpp kärleken loss.
Välkomna kärlek.

Gå ut i världen i kärlek.
Möt mig i kärlek.
Lär dig av kärlek.

Speglande kärlek

Så mycket som kan göras med och i kärlek.
Vad skulle kunna hända i ditt liv om du börjar leka mer med kärlek?