Creating transformative communities worldwide!

Det övergripande temat på årets online-möte, som organiseras av Center for Sustainable Change med Sheela Masand som presentatör och guide. Fem dagar med två sessioner per dag, som alla handlar om det övergripande temat om creating transformative communities worldwide, något som verkligen lockar mig! Jag är en av ”konverserarna” (vi är inte talare i vanlig ordning, utan jag och Brooke kommer ha ett samtal, med Sheela och dig, eftersom du kan delta genom att ställa frågor och/eller ge egen input) på tisdag den 28e februari på den dagens andra session kl 20:00 CET, på ämnet Connecting the spark in educationDet finns många andra spännande ämnen, så passa på att registrera dig (kostnadsfritt) för att lyssna och delta i de sessioner som lockar just dig.speaker-lineup-telesummit-2017Vikten av, och än mer, den påverkan som lokalsamfund har i att skapa varaktig förändring och förbättring, är något jag tycker vi lyfter fram allt för lite. Det finns dock fantastiska exempel, och jag skulle gärna se att vi samtalade mer om dessa, hjälptes åt att sprida ordet, och som ett resultat av det kanske inspirera andra människor att försöka något nytt i sina egna lokalsamfund.

Bright spots. Ljusglimtar, på svenska måhända? Bright spots är vad Dan och Chip Heath (som jag uppskattar dessa två bröder, och om du inte läst någon av deras böcker så rekommenderar jag det verkligen. Börja med Switch: How to change things when change is hard – på svenska heter den Byt spår! Skapa förändring genom att bryta invanda mönster.) kallar det. De små, och på ytan obetydliga sakerna, som kan göra sån enorm skillnad, ibland till och med utgöra skillnaden mellan liv och dör (läs boken, så kommer du läsa om det vietnamesiska exemplet med mödrar som blandade ut riset de gav till sina barn med grönt, till synes obetydliga mängder gröna blad och grönsaker. Det är ljusglimten som fastnade på min hornhinna när jag först läste boken för en 5-6 år sedan. Att dela dessa ljusglimtar som vi vet om, framför allt de som vi varit inblandade i, där vi sett skillnaden själva, är stärkande!

Så gör mig, och många andra runt om i världen, sällskap i samtal om olika aspekter av att skapa förändring över hela jordklotet, från söndag den 26e till torsdag den 2e mars. Du registrerar dig gratis här: http://www.centerforsustainablechange.org/global-telesummit#register

Fear begets fear

In the movie Bowling for Columbine by Michael Moore there is a short clip on fear, making a very poignant statement on the fact that fear begets fear. See for yourself:

It’s a dreadful story, but really…. what it says is this:

Within the reality of fear, fear is what you will get.

And that might not make a whole lot of sense, but let me try to put it closer to home.

Ever lost your keys? You search and search for them, checking in bags, pockets, the laundry basket, inside cupboards and drawers, in the ceramic bowl where you normally put them…. but to no avail. Gone. Nowhere to be found.

Know the feeling?

And then, all of a sudden…. your friend/spouse/child looks in the ceramic bowl, and says Here they are!

And you are dumbfounded. HOW is it possible? I LOOKED THERE, I promise I did.

Or, second scenario when your friend/spouse/child isn’t around, and you search and search, and finally give up. You go do something else for a while, and then go to pick up another key from the bowl…. and lo and behold, there the lost keys are as well!

And you are dumbfounded. HOW is it possible? I LOOKED THERE, I promise I did.

Ever experienced something similar to this?

This is the thing:
Within the reality of ”my keys are lost”, your keys are lost. Within that reality, you can’t find them. But within the reality of your friend/spouse/child your keys weren’t lost, they were simply not found. And within that reality, the keys are easier (unless you’ve really lost them) to find. And the same goes for the second scenario; when you leave the ”lost keys-reality”, you enter another reality where they can be found.

The same goes with fear. Within the reality of I am so afraid, you will not find comfort, safety and security. You need to shift from that reality to another one, where comfort, safety and security can be had. The good news about that is that just as the keys could be found from another reality, it’s entirely possible for us to switch realities (if you object to reality being used here, call is state of mind, call it my experience of life, call it the human experience), because the reality I experience is created by the feelings coming from the thought in my head.

And the switch only have one thing stopping it from happening, and that is if I cling for dear life to the current one. That very effectively stops a new thought (and hence a possible new reality) from showing up, and then I’m stuck.

So you have a choice: stick to the existing reality of the problem you’re currently facing, or let it go, and have a possibility to find whatever you are looking for?

Vilja

Har du någonsin funderat över skillnaden mellan att VILJA något och vara VILLIG att göra jobbet som krävs för att nå dit du vill? Jag använder detta mycket i min coaching, eftersom det sätter fokus på det som krävs på ett väldigt enkelt sätt.

Vilja & villighet

Säg en människa som vill sluta röka. Om h*n svarar tio på frågan hur gärna h*n vill sluta röka, på en skala från 1-10, så blir min nästa fråga Hur villig är du att göra jobbet som krävs för att sluta röka, på en skala från 1-10?
Det är HÄR som avgörandet faller, i mina ögon. Om svaret är under sju, ja, då kommer personen med största sannolikhet inte att sluta röka hur mycket vederbörande än vill det. Finns inte villigheten så så blir det ingen förändring ändå. Om svaret däremot är över sju är det mycket mer troligt att personen verkligen är villig att lägga den insats som krävs för en förändring. (Om h*n svarar under sju på första frågan öppnar sig helt andra frågeställningar så klart!)

Först när du själv verkligen vill genomföra en förändring och är villig att satsa din energi och tid på det kommer det att hända. Om din vilja och villighet inte är synkroniserade, är det dags att reflektera ordentligt. Du kan till exempel gräva lite grann i din bristande villighet, varför är den så låg? Kanske anledningen bakom din önskan efter förändring (dvs, det du uttrycker att du vill) kommer utifrån, snarare än inifrån? Kanske det är någon annan som vill att du ska sluta röka, för att knyta an till exemplet. Om du tycker det är svårt att ställa tuffa frågor till dig själv så rekommenderar jag att du kontaktar en professionell coach. Vi är utbildade att ställa kraftfulla frågor, och även att lyssna till det som du kanske inte säger.

I boken SWITCH – how to change things when change is hard (finns även på svenska, med titeln Byt Spår! skapa förändring genom att bryta invanda mönster) berättar bröderna Dan och Chip Heath om elefanten och elefanttränaren/mahouten. Det handlar om just detta. Läs boken själv, eller vänta på att jag framöver skriver ett blogginlägg om just det!

Har du något exempel där du varit välsynkad mellan vilja och villighet, eller kanske tvärt om, riktigt dåligt synkad? Dela gärna med dig i kommentarsfältet nedan. Vem vet, just din berättelse kanske kan hjälpa någon annan framåt!