Förändringar på gång!

gate grindJag öppnar en dörr till något nytt. Snart, från 1e januari med lite tur, så kommer alla mina nya engelska blogginlägg att ligga på en ny hemsida och blogg. Jag har bestämt mig för att dela upp det från och med nu, eftersom jag inte är riktigt nöjd med den mix av svenska och engelska som har uppstått på denna blogg. Alla svenska inlägg kommer publiceras här, för stunden.

Jag ber dig att hjälpa mig att sprida ordet om den nya sidan, när jag väl publicerat den, och om du vill fortsätta läsa även mina engelska bloggtexter så hoppas jag att du prenumererar på den nya bloggen också. Ja, om du uppskattar de svenska inläggen så går det ju lika bra att prenumerera här!

Jag har inte riktigt bestämt mig för ett bloggschema än, men funderar över en fast struktur, där jag publicerar inlägg på givna veckodagar. Jag kommer inte försöka publicera dagligen på både engelska och svenska, så mycket vet jag. Men jag har för avsikt att fortsätta blogga dagligen, antingen här eller på den nya sidan, eftersom daglig bloggning är ett av mina bästa verktyg för självcoachning, och det vill jag inte gå miste om!

För första gången nånsin så kommer jag använda en självhostad WordPress-hemsida, och det har visat sig vara krångligare och mer tidskrävande än jag förväntade mig. Så jag snokade runt på fiverr.com häromdagen, och just nu, så sitter det en fiverr WP-guru som ger allt sin omsorg och expertis till min nya hemsida, hoppas jag.

Och vet du vad, jag är riktigt nöjd med det. Jag hade löst det förr eller senare (inte till första januari dock, och det är datumet jag föresatt mig!), men ärligt talat – varför skulle jag? Det finns sådant jag verkligen älskar att göra, och andra som jag inte alls älskar, som t ex att konfigurera en ny hemsida. Jag älskar att skriva, så att text på den nya sidan har jag skrivit. Jag älskar att fotografera, så alla foton är egna skapelser dessutom.

Är det inte bättre att jag gör det jag älskar, och låter andra göra det som de älskar, så säg?

Changes are afoot!

key nyckelI’m opening the door to something new. Soon, by January 1st I hope, all my new English blog posts will reside at a new website and blog. I have decided to separate it from now on, as I am not really happy with the mix of Swedish and English that this blog has become. The Swedish posts will be published here, for now.

I hope you will help me spread the word of the new site, once it’s up, and if you enjoy my English blog posts, please subscribe to the new blog. If you enjoy the Swedish posts, subscribing here is an option as well, of course!

I have not really decided upon a blog schedule yet, but am considering having a more fixed structure, with posts being published on specific weekdays. I will not even try to publish daily in both English and Swedish, that I know. But I plan to keep on blogging daily,  either here or at the new site, because daily blogging is one of my best tools for self-coaching, and I wouldn’t want to miss out on that!

For the first time ever I am self hosting a WordPress site, and that has proven to be a wee bit trickier and more time-consuming than I expected. So I succumbed to fiverr.com the other day, and as of right now, some fiverr WP-guru is working his magic om ny new site, or so I hope.

And you know what, I am quite happy with that. I would have figured it out eventually (not by January 1st though, and that’s been my shipping date for a few months now!), but honestly – why should I? There are things I truly love to do, and other things I don’t, such as configure a website. I love to write, so all the copy on the new site is written by me. I also love to take photographs, so all the photos are my creations as well.

It’s better that I do what I truly love doing, letting other people do what they truly love doing, isn’t it?