Kungörelse om bygglov – skojar du med mig?

Angränsande till vår tomt finns en tomt som legat som servitut till ett annan grannhus. Nu har tomten sålts och det ska byggas nytt hus på tomten. De nya ägarna knackade på härom helgen och ville bara säga hej och berätta att det snart kommer att påbörjas byggnation, vilket jag tyckte var himla kärt av dem. Det blir säkert bra det här, men jag sa också till dem att jag var nyfiken på bygglovet och sa att jag trodde vi skulle få hem papper så vi kunde kommentera och/eller godkänna planerna.

Tji fick jag. För vad vi fick hem i brevlådan var följande:

bygglovet

Tji och tji förresten. Jag fick ju rätt så till vida att vi får hem information och ges möjlighet att överklaga osv.

Men snälla stadsbyggnadskontoret, är det inte läge att vakna upp till det faktum att det är 2015?

Hur svårt vore det att skicka hem ett brev där det utöver ovanstående information även finns en inloggning så vi via nätet kan titta på bygglovet och därefter avgöra om vi tycker det ser ok ut eller ej? Det vore väl ett i dessa dagar fullt rimligt alternativ till att fysiskt ta sig in till Stadshuset vars öppettider ni inte ens skriver ut?

Påminns om när jag mailade dåvande Husie Stadsdelsförvaltning efter de underlag som stadsdelsnämnden fattade beslut om. Beslutsprotokollen fanns tillgängliga på nätet (men ni ska inte tro att de var lätta att hitta!) men inte underlagen. Fick motsvarande besked som stadsbyggnadskontoret använder sig av, nämligen ”Varmt välkommen till Husie SDF för att titta på underlaget”. Gissa om jag tog mig dit? Nä. Så intressant var det inte för mig. Men det grämde mig så pass att jag kontaktade dem åtminstone, för det verkade så vansinnigt att beslutet fanns att tillgå digitalt men inte vad beslutet de facto handlade om. ”Förslag bifallet” säger liksom ganska lite, trots allt.

Och där kommer vi väl till kärnan egentligen – om medborgardialog och öppenhet, kommunikation och delaktighet är ledord för offentliga myndigheter och förvaltningar – varför ser det då ut så här, idag, 2015? Kanske för att det inte är ledord utan bara tjusiga flufford som ”man måste skriva” fast myndigheten/förvaltningen inte har någon avsikt att leva efter dem?

Fast där kanske jag skiter i det blå skåpet inser jag. Stadsbyggnadskontoret kanske inte alls har för avsikt att finnas där för Malmöbon? Vad vet jag, menar jag!

Googlar genast mig fram till ”Om Stadsbyggnadskontoret” där jag finner följande:

Om Stadsbyggnadskontoret

2013, 2010 och 2008. Mmm. Ni övertygar inte Stadsbyggnadskontoret, inte alls, ärligt talat.

Klickar mig dock vidare in på Årsanalys 2013 och ser som ett av tre huvuduppdrag följande:

  • Med humanistiskt grundade värderingar utgår vi från en helhetssyn där Malmöbon står i centrum. Vi värnar också i vårt vardagsarbete om det kunskaps­ delande förhållningssätt som varit så framgångsrikt hittills.

Kunskapsdelande förhållningssätt var det ja (är dessutom allergisk mot särskrivningar… Märks det att jag blir mer anti ju mer jag läser om Stadsbyggnadskontoret?). Men låt gå för det. Och då har ni här ett ypperligt förslag från mig att börja använda nätet som ett ypperligt verktyg för just kunskapsdelande!

Fast det är säkert så att jag missat något vitalt. Offentliga myndigheter/förvaltningar kanske endast har till uppgifts att tillhanda handlingar i pappersform om jag kommer dit i egen fysisk person? Nån som vet? Finns det någon kommun i landet vars stadsbyggnadskontor kör en något mer modern kommunikation än Malmös?