20 förslag i flyktingkrisens tidevarv

Vargatimmen är slagen, och jag, jag ligger vaken. Tankarna spinner, spinner, spinner, i frustration, i förtvivlan och med en rejäl dos amendetvarvälfanockså!

I en tråd på Facebook igårkväll landade jag i ett samtal om att nått måste ske, konkreta förslag måste fram, och även om jag inte tror att jag är den som kan komma på dem, så tänker jag samtidigt Amenalltså, varför inte?

För det finns idéer. Och det finns, än viktigare, människor med förmåga att tänka fritt och brett och vida utanför ramarna av befintliga system. För ett ger jag regeringen och alla olyckskorpar rätt i och det är De befintliga systemen klarar inte mer.

För mig är dock svaret på det konstaterandet inte Så därför stänger vi Sveriges gränser utan snarast Så därför behöver vi tänka bortom befintliga system. Om system vi skapat för att tjäna oss inte längre tjänar oss ska vi inte låta systembegränsningarna begränsa oss, utan tvärt om. Då är det läge att göra om, göra rätt, för en stund, tills ramen för det nya systemet inte längre funkar, och vet du – då gör vi om och gör rätt, igen. Om och om igen!

Där var jag när jag gick och la mig. Så när jag vaknade efter att ha sovit ett par timmar, så gick hjärnan igång, och började spinna på vad som kanske kan vara konstruktiva idéer, något att bygga vidare på. Klev upp eftersom jag vet att när hjärnan väl går i spinn är det lönlöst att tro att den kommer ur det läget om jag inte gör en fysisk förändring. Ibland tänder jag bara lampan och plockar upp en bok. Men idag klev jag ur sängen, drog på mig morgonrocken och kurade upp mig i soffan, insvept i ett par filtar, med laptopen i knät.

Så här kommer det. Tjugo klivstenar för ett Sverige som inte går vilse bland systemkramare och mörkermänniskor, som en kvinna uttryckte sig i ett förtvivlat inlägg på FB igår. Tjugo förslag i denna flyktingkrisens (Oh vad jag avskyr det ordet!) tidevarv. Långt ifrån alla dessa är mina egna förslag, snarast tvärt om, här samlar jag också de få befintliga förslag jag sett från politikerhåll, men också förslag och goda exempel från kreativa och innovativa gemene man.

 1. Låt Migrationsverkets befintliga personal ansvara för vars tio (fler? färre?) personer som talar de språk de asylsökande talar, och låt dem utföra registreringen av nyanlända under befintlig personals överseende och ansvar.
 2. IBO – ett förslag från Miljöpartiet för att möjliggöra statligt stöd för andrahandsuthyrning till nyanlända, som ett sätt att öka möjligheten till att få ett boende.
 3. Ge asylsökande ansvar att hitta boende på egen hand – ett förslag från Centerpartiet.
 4. Attefallshus finansierade av förskottshyror – ett förslag av en kvinna som vägrade låta sig nedslås av fakta som säger ”det finns inte boende, alltså kan vi inte ta emot flyktingar i Sverige” och istället började fundera och tänka på hur bristen på bostäder åtminstone delvis skulle kunna hanteras. Och vet du, på köpet kanske nyanlända snickare, elektriker, rörmokare osv skulle kunna få praktik och komma ut i arbete, för så visst jag vet brukar det vara brist på skickligt yrkesfolk.
 5. Initiativet ett tak – två generationer är härligt tycker jag, varför inte göra en motsvarighet för två kulturer under ett tak? Mathias Eriksson i Nykvarn är ett riktigt gott exempel på detta.
 6. Fast om våra äldre inte vill ha folk boende hos sig, kanske de mer än gärna skulle vilja ha sällskap en timme eller två per dag. Någon att ta en kopp kaffe eller en promenad med, en levande själ som kan injicera lite liv och värme i en ensam tillvaro? Och för den delen, det gäller kanske inte bara äldre, utan sjukskrivna, långtidsarbetslösa, föräldralediga också?
 7. De boenden av olika slag som nu skakas fram i parti och minut för att svälja de nyanlända är ju ett ypperligt instegsjobb för tidigare nyanlända som talar många språk.
 8. Ge asylsökande rätt att arbeta – ännu ett förslag från Centerpartiet. Idag har asylsökanden inte rätt att arbeta förrän man fått uppehållstillstånd, om man inte begär och får det, som ett särskilt undantag.
 9. I Uddevalla finns ett specialspår inom SFI bland annat för läkare och sjuksköterskor, som möjliggjort att nyanlända läkare inom så kort tid som ett år kommit ut på arbetsmarknaden. Hur många bristyrken har vi i Sverige idag? Vidga detta bevisat goda exempel att omfatta andra bristyrken, så som vård- och skolpersonal, hantverkare av alla slag och många många fler. Stockholm är faktiskt inne på samma spår gällande nyanlända lärare.
 10. Alla våra anorektiskt lean:a arbetsplatser – ge dem lite kött på benen under en period. Släpp in folk på arbetsplatser, alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Så också asylsökande som kommer hit. Om inget annat kanske nyanlända kan gå bredvid på arbetsplatser och växa in i arbete och samhälle på det viset? En kvinna jag träffade nyligen sa att på 70-talet var inte språket ett hinder. Folk som kom hit från Jugoslavien slussades ut på arbetsplatser omgående och lärde sig språket efterhand.
 11. Om vi sätter 12-åringar att med en lapp i handen på tåg, och ber tågpersonal och/eller medpassagerare ”Se till att hen kommer dit, och kanske du kan hjälpa hen ringa ankomstboendets personal också när ni närmar er?” så kanske vi kunde hantera just transporter bättre? Anlita guider som vägleder och bistår folk från ankomstkommun till anvisningskommun på våra tåg och bussar.
 12. Eller kanske det tom finns nyanlända med eller utan uppehållstillstånd som har busskörkort? Fyll bussar specifikt i detta avseende och åk på turné till anvisningskommuner i samma område.
 13. Lyssna till all den innovativa kraft som finns i landet! Ta Refugees Welcome to Malmö till exempel. När inflödet av folk som flyr för sitt liv drog igång på allvar i höstas, tog det inte många dagar innan driftigt folk skapat en ideell förening, och på ett mycket kompetent och proffsigt sätt hanterat klädinsamling och -utdelning, bistått med ett mål mal, en varm dryck, vatten och frukt, visat folk vägen till Migrationsverket för att söka asyl, hjälpt folk på tåg och bussar för vidare transport till andra städer/länder osv. Utan de ideella organisationerna som mötte upp kring situationen på Malmö Central tidigt i höstas hade det verkligen blivit kaos. Om myndighetssverige ensam hade behövt hantera situationen hade det inte gått så bra som det faktiskt gjort. Vad har dessa driftiga individer och organisationer för tankar krign de andra utmaningarna vi står inför, så som registrering och handhavande hos Migrationsverket, anvisning av bostad, möjlighet till SFI och tillgång till praktik och/eller arbete?
 14. Sluta vingklipp nyanlända. Den svenska modellen verkar gå ut på att ”Så så, det är bra nu, nu ska vi ta hand om dig/er”. Och i vissa fall är det påkallat. Absolut. Men som grundprincip? Är det verkligen så att människor som lyckats ta sig och sina familjer från krigszoner eller andra katastrofala situationer i sina hemländer helt plötsligt tappar sin förmåga att faktiskt rå om sig själva när de väl kommer hit? Igen, för vissa ja. Vissa har varit igenom så traumatiserande upplevelser att jag skulle tro att det faktiskt är vad som behövs. Men igen, för väldigt många tror jag det passiverar snarare än underlättar. Låt människor som kommer hit, som har förmåga, faktiskt få använda den för att börja bygga sig en framtid i sitt nya land.
 15. Använd modern teknik till att underlätta för nyanlända att lära sig svenska. Ta initiativet Språkkraft till exempel, som handlar om att med modern teknik möjliggöra snabbare integrering i svenska samhället, genom att undanröja språket som främsta barriär.
 16. Hej Främling, detta glädjande Goda Exempel från Östersundstrakten, där hela samhället sluter upp kring nyanlända och verkligen möjliggör möten mellan individer, och det med de allra mest enkla saker. Som brödbakning. Körsång. Fotbollsträning och fjällvandring. Hur sprider vi exempel som detta till kommuner runt om i hela landet?
 17. Snabbutbilda tolkar – det kommer mycket högutbildat folk just nu, #samtalflyktdäribland människor som redan talar ett antal språk. Som kvinnan som under Malmö Högskolas #samtalflykt häromveckan frustrerat sa att hon talade sju språk men inte hittar en plats här. Skulle tro att dessa individer har fallenhet för språk och kanske skulle kunna lära sig svenska snabbt, och därefter bistå som tolkar? I den situation vi är i nu kanske det finns behov av ”enklare tolkning” som kan hanteras av dessa individer, så att de med större erfarenhet som tolk kan ta sig av de uppgifter som kräver större vana?
 18. Starta än fler språkcaféer – på det viset kanske folk med god kännedom om svenska språket, som antingen är arbetslösa själva, eller som lämnat arbetsmarknaden och pensionerat sig, kan få en meningsfull sysselsättning några timmar om dagen/veckan?
 19. Ta chansen att med ett kritiskt öga granska våra samhällssystem. Skapta av oss. Skapta för oss. Men tjänar de oss på samma sätt idag som de gjorde när vi satte upp strukturerna? Har behoven förändrats? Har omvärlden förändrats så att våra system dukar under? I så fall är inte lösningen att trycka på PAUS och tro att det faktiskt kommer hjälpa så som det ser ut just nu. Nej. Världen snurrar på, vad vi än gör, och att sticka huvudet i sanden och säga ”Nu klarar vi inte mer” är en passiv och reaktiv åtgärd, som faktiskt är förlamande i all sin ryggradslöshet. Ta upp luppen istället. Titta med ett kritiskt öga på alla våra samhällsbyggande system. Migrationsverket. Arbetsförmedlingen. Socialtjänsten. Vårdapparaten. Polisen. Militären. Skolan. MSB. Ad infinitum.
  Designa mer för det okända, för behov som kommer, som vi inte kan veta exakt hur de kommer se ut, men vi vet kommer.
 20. Ta tillfället i akt att sprida historier och livsöden, från andra kulturer och andra geografiska  miljöer. Berika svenskars förståelse för hur livet ser ut, på andra delar av jorden. Låt nyanlända som vill och kan få berätta och samtala med människor av alla åldrar, i skolor, på arbetsplatser, genom föreläsningar, seminarier och webinarier, i antologier och på bloggar, i podcasts och dokumentärer. Skapa möjlighet till kontakter mellan folk. Kanske väcks samarbeten till liv? Kanske uppstår nya kulturella yttringar ur sammanstötningen mellan två kulturer – böcker, bilder, filmer, målningar, konstverk, teaterverk, musik – och kanske, kanske, vi där möjliggör en bättre värld, för oss alla?

Ta detta för vad det är. Två timmar av nattligt spånande. Inte vidare värst genomarbetat. Men alltjämt: Tjugo klivstenar att spåna vidare kring. Vissa av förslagen kanske är högst realistiska och genomförbara på kort sikt. Andra kanske hårresande verklighetsfrämmande och totalt omöjliga. Jag vet inte. Och jag bryr mig faktiskt inte. Ser det som viktigare att vi allesammans klev in i en spånskiva av sällan skådat slag just nu, där vi alla, ensam på kammaren eller tillsammans, med tekniken som hjälpmedel eller på fysiska träffar, tar klivet in i idé-generering. Vi behöver komma framåt, konstruktivt komma på och genomföra saker som gör gott just nu. Både för de som anländer till Sverige, utmattade och traumatiserade, men också för oss som redan finns i landet.

Kanske just du, när du läste mina tjugo förslag, kom på en egen idé som skulle kunna göra gott just nu? BoldomaticPost_Gor-din-rost-hord-och-satt-diEller så påmindes du om ett annat gott exempel du läst eller hört talas om? Kanske väcks ett engagemang i dig, en vilja att bidra?

Snälla. Håll inte inne på dina goda idéer och exempel. Sitt inte på ditt engagemang, utan agera på det. Gör något, vad som helst, så länge det är konstruktivt och uppbyggande. Gör din röst hörd och sätt din hjärna, ditt hjärta, och dina händer i arbete! Själv har jag just fått mitt första förordnande som god man för ensamkommande flyktingbarn. Det är ett sätt jag avser att göra skillnad, ett sätt av många, där jag tar mig an utmaningen att vara en god människa, en medmänniska. Vad är ditt/dina sätt?

12 tankar på “20 förslag i flyktingkrisens tidevarv

 1. Heja, heja Helena! Jag tror också på kraften i människan. Kraften att ta sig förbi de hinder som kan finnas. Att låta sig hindras av sin för stora respekt kring/i/om de system och strukturer som idag finnes är ett hinder som jag upplever finns i det som regeringen nu föreslagit. De vågar inte se en ännu större tanke. Och den tanken känner jag föds ur just de nära tankar du presenterar. Det modet kanske inte kan födas i längre tankar idag. Vi behöver modiga ledare som vill, kan, vågar och har kraft och tillit till sig själva och sina medmänniskor. Och i detta vågar att stanna upp en kort stund för att vara nere i U:et (Transforming business, society and self ~ U.Lab) och kunna se vilken väg att ta!

  Heja heja!

 2. Friskt blod och tänkande utanför ”ramarna” eller befintliga system brukar vara enda sättet att komma vidare när en härva blivit för trasslig och svårlöst. Härligt initiativ Helena! Och goa kommentarer med flera andra intressanta vidaregångar. Heja heja! Låt oss hjälpas åt att skapa något nytt tillsammans!

  Apropå att låta människor bidra, arbeta och göra själva; jag tror oerhört mycket på det. Vi mår ofta bättre av att ha något för händerna eller faktiskt kunna använda kompetens, alternativt lära något nytt snarare än att sitta passiv och oroa sig eller bli understimulerad.

  För mig som nyss spenderat en månad på Bali kan jag bara konstatera att även om inte alla har kompetens till allt, finns det alltid sysslor och göromål där en kan bidra. Och så härligt det är att känna sig behövd! Bali är långt ifrån svenska Lean:a arbetsplatser – många människor bidrar till större projekt, eller att driva en restaurang. Även om lönen kanske inte är stor så ger det något.

  Nu i Khao Lak, Thailand, fascineras jag över hur uppbyggt, fint och fungerande det tycks vara här – en av många platser som rent fysiskt förstördes i tsunamin 2004. Såhär 11 år senare så har uppenbarligen varje steg, varje tanke-till-handling gjort oerhört stor skillnad. Det finns hopp, tänker jag.

 3. Rörande, allt detta, men det visar tyvärr på en total brist på probleminsikt. Det är svårt, det medges, att förstå hur vårt komplexa samhälle fungerar, men att framhärda i att det går att laga en komplicerad maskin med plastic padding, det tyder kanske också på bristande tankeförmåga. För engagemanget finns ju, och empatin. Men det räcker inte, man måste kunna tänka långa tankar också.
  Sen håller jag förstås med om, att vi måste tänka nytt för att klara av dagens situation, men jag uppfattar att många fortfarande tycker att just Sverige måste ta emot ännu fler, att det bara är Sverige som kan erbjuda skydd och kanske en bättre framtid. Vad har man för självbild då? Bild av omvärlden? Det är konstiga låsningar vi bevittnar i dess dagar.

  • Tack för kommentaren. Uppskattas. Och lite roligt är det att du tycker mina ”korta tankar är rörande”, då jag allt som oftast får skit för att jag tänker så grymt långa tankar att det blir obehagligt för folk i befintliga system. Men det visar väl bara på att även jag kan båda delar. Tänka kort, akuthjälp nu, samt lång och vitt utanför ramarna av befintliga systems visionslinjer. (Om det ens finns några…)

   Håller med dig dock i att det inte alls är enkom Sverige som ska lösa denna knut, inte alls. Skriver inte det heller mig veterligen. Men precis som Mymlan skrev i sin krönika igår så är det när det är som tuffast det faktiskt är allra viktigast att stå fast vid sin värdegrund, och inte börja rucka på den. Det sistnämnda är vad jag upplever att allt för många nu gör. Naivt av mig måhända att tro att vi faktiskt är långt från ”gränsen är nådd” på riktigt, men så gillar jag mitt naiva drag, så det behåller jag faktiskt.

   Men om nu jag enkom tänkt korta tankar (vilket jag till större del verkligen håller med dig om, men definitivt inte enkom, den näst sista punkten är allt annat än en kort tanke vill jag påstå!) så kanske du kan komma med motsvarigheten med 20 långa tankar då? Så blir det ju konstruktivt och vi får, gemensam, än fler klivstenar att gemensamt använda för att ta oss framåt till ett bättre samhälle. Ser fram emot dina 20 långa!

 4. Och snälla, snälla, gör det inte svårare för familjer att återförenas. Det är samma sak som att hålla barn och kvinnor i gisslan i krigsområden och dessutom omöjliggör det för nyanlända att fokusera på någonting annat än oro för familjen.

 5. Ge Röda Korset i uppdrag att dubbla antalet kris- och traumacenter samt komplettera dem med mobila team. Kompetens och erfarenhet av detta finns redan. Ju fler som får börja bearbeta det som de varit med om någorlunda snart desto fler som orkar fokusera på att lära sig svenska med mera.

 6. Enl ök på Twitter:
  Generellt skrivs väldigt lite om att få slut på kriget. Det måste vara prio 1. Politik/diplomati/handling. Under Balkankriget hade vi svensk medling (Carl Bildt).
  Är aktörerna för mäktiga nu? Är svenska diplomater, ministrar inte tillräckligt internationellt gångbara? Varför sätter vi inte press på Turkiet?
  Några tankar från en lekman.

 7. Här är fler förslag. Från Centerpartiet.

  Senaste förslagen:
  https://www.centerpartiet.se/2015/11/12/tre-stora-reformer-for-battre-flyktingmottagande/
  Ensamkommande som fyllt 15 år ska placeras i de asylboenden för utsatta grupper som kommunerna tillhandahåller. De ska få samma ersättning som vuxna asylsökande.

  Alla asylsökande ska kunna arbeta

  Ansvaret för att hitta bostad överförs till de asylsökande.

  Från integrationsrapporten:

  Klicka för att komma åt RapportIntegration.pdf

  Från utanförskap direkt till jobb
  • Inför lära-svenska-praktik med lägre lön
  • Möjliggör spårbyte till arbetskraftsinvandring från dag ett
  • Det ska alltid löna sig att börja jobba: inför en stegvis avtrappning av etableringsstödet vid jobb
  • Inled inventering och validering av kompetenser och utbildning från första dagen
  • Gör det lättare att komplettera sin utbildning och gör det möjligt att kombinera Svenska för Invandrare (SFI) med andra former av språkinlärning knutna till yrkeskunskap (SFY och SFX).
  • Använd civilsamhället som mentorer för nyanlända
  • Reformera Arbetsförmedlingen och inför en jobbfixarpeng
  • Inför en trygg flexibilitet med rättvisa turordningsregler baserade på kompetens

  Snabbare vägar till värdigt boende
  • Inför första boende-garanti vid kommunmottagandet
  • Bygg tillfälliga modullägenheter för att underlätta kommunmottagandet
  • Utnyttja möjligheten att finna anvisningsbostäder på landsbygden
  • Förbättrade upphandlingar för asylboenden med krav på kvalitet, tillsyn och rimlig ersättning
  • Erbjud sysselsättning på alla asylboenden
  • Större drivkraft för fler hyresrätter genom en friare hyressättning.

  Ge kommunerna en ärlig chans att erbjuda ett bra mottagande
  • Inför intensivkurser i svenska för alla nyanlända barn
  • Ge full ekonomisk kompensation till kommunerna
  • Krav på tidig samverkan från Migrationsverket
  • Säkerställ att Migrationsverket kan driva asylboenden i egen regi
  • Reformera beräkningsgrunden för läns- och kommuntal
  • Möjliggör alternativa boendeformer för ensamkommande flyktingbarn

  Och sen ett kommunpolitiskt perspektiv från C:
  https://www.centerpartiet.se/2015/11/24/c-kommunalrad-det-finns-lediga-sangplatser/

 8. Att göra tillfälliga förändringar i bygglovsreglerna skulle förenkla för kommunerna att iordningställa fler boenden för ensamkommande barn. Kan man ha tillfällig gränskontroller, kan man tillfälligt låta människor bo i byggnader som inte tidigare använts som boenden. Det beror på vilka lösningar man vill se.

Kommentera här/Please comment here

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.